Töövalmiduse tõstmise pakett

Õpilaste ees on väga palju erinevaid võimalusi, mille kohta noored tihti ei tea või ei oma piisavaid teadmisi. Just selle tõttu oli loodud Töövalmiduse tõstmise pakett, mille eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust töömaailmast, nendest võimalustest ja õigustest ning mis on nende jaoks parim viis siseneda töömaailma. Paketti raames noored saavad teadmisi CV koostamisest, töövestluseks ettevalmistamiseks ja selle läbimisest, tööotsimise võimalustest ning milline töö võiks sobida just neile.


Õpiväljundid (märksõnadega): CV koostamise oskus, infograafiline CV, ülekantavad oskused, digitaalne jalajälg, eneseväljendamise- ja esinemise oskused

Sihtrühm: 7. – 10. klass

Töökeel: eesti- ja vene keel

Toimumisaeg ja koht: Kokkuleppelised

Soovitatav kestus: 2 akadeemilist tundi (2×45 min)

Paketi tasu: tasuta


Paketi läbiviimise huvi korral võtke ühendust Vladislav Smirnoviga: vladislav.smirnov@ptnk.ee