Tallinna noortekeskuste koostöö arendusprojekt „E-noorsootöö võimekuse arendamine noorte heaks“

august-detsember 2021Projekti eesmärk on arendada e-noorsootöö osutamist Tallinna noortekeskuste vahelise koostöö tulemusena ning pakkuda paremaid tingimusi noortele e-noorsootöö tegevuste algatamiseks, oma oskuste arendamiseks ning tehnikaalaste huvidega tegelemiseks noortekeskustes. Projekti tegevustega käivitatud koostöö on loonud tugeva sideme Tallinna noortekeskuste vahel, kelle missioon e-noorsootöös on ühine. Soovime toetada noori digitaalsetes keskkondades, edendada noorte seas tervisliku e-spordi kultuuri Eestis ning avada noortele digikultuuri kaudu sotsiaalseid, arendavaid ja positiivseid aspekte nagu meeskonnatöö, üksteise toetamine, interneti turvalisus, strateegiline mõtlemine ning suhtlemisoskuste arendamine. Näeme vajadust noortele toe pakkumiseks, kuna antud valdkond on väga lai ning kohtame tihti olukordi, kus kombatakse digitaalse maailma piire negatiivses valguses või iseenda heaolu arvelt (uneajast, õppimise või muude kohustuste arvelt jne). Ligikaudu aasta aega kestnud krisiikogemus, kus noored viibisid enamus aja Interneti keskkondades, et teha koolitöid ja veeta vaba aega, on jätnud omad jäljed noorte vaimse tervise heaolus. Soovime toetada noorte heaks positiivsete väljundite ja tasakaalu leidmist, ajaplaneerimist, digitaalset heaolu ning eesmärgipäraselt Interneti, programmide ja arvutite kasutamist, e-spordi ja muude tehnikaalaste oskuste arendamist. Projekti põhilisteks tegevusteks olid noortekeskuste tehnilise võimekuse arendamine ehk vajaliku inventari soetamine ning koostööna erinevate e-noorsootöö tegevuste korraldamine ning arvutite ja e-spordi tegevuste võimaluste avamine rohkemates noortekeskustes või ühisüritustena. Projekti otseste tegevustena kaardistasime kõikide koostöö loonud noortekeskuste arvutiparkide vajadused ning tegime koostöös Tark Süsteem OÜ valikud, et katta projekti eelarvega kõige kriitilisemad vajadused. Nõnda said Haabersti Noortekeskus ja Valdeku Noortekeskus endale uued arvutid, ning Põhja- Tallinna, Lasnamäe, Mustamäe ja Kristiine Noortekeskused väikesed uuendused olemasolevatele arvutitele. Uuendused arvutites viidi ellu noortega koos ehk toimusid arvutite ehitamise töötoad. Antud projekti puhul oli oluline väärtus see, et otsustasime arendustöösse kaasata ka noored, kes said õppida tundma arvuteid ning töötubade jooksul oli tore näha, et osad noored (sh. näiteks projekti kaasatud vabatahtlikud) juba tundsid arvutite riistvara ning olid väga innukad, et ise paigaldada näiteks uus toiteplokk või ssd kaart. Töötoad olid nii juhendatud kui ka põimitud noortelt noortele õppemeetoditega. Noored julgesid küsida täiendavaid küsimusi või jagada kogemusi arvutite kasutamisel. Sellest tulenevalt saime ka aimu, milliseid teemasid võiksime noortega veel käsitleda. Noortelt saadud ideede ja mõtete toel ning noortekeskuste ühtse huvi põhjal kasvas projekti koostööst välja üritus GiTGuD e-spordi turniir. Üritus kasvas üsna suureks ning edukaks ja kaasas endaga hulgaliselt noori, kes on huvitatud e-spordist ning samuti oli see üritus projektiga sõlmitud koostöö esimesi suuremaid vilju. See üritus pani alguse rohkemate koostöötegevuste jätkumistele, noorte initsiatiivi kasvamisele ning aitas meil jõuda noorteni (17+), kes muidu noorsootöösse ei jõua. Ka vabatahtlikutele noortele oli see kogemus midagi erakordset ning ka nendega korraldatud analüüsi ja tagasisidestamise kaudu saime positiivseid kogemuslugusid ning mis veel oluline, uusi ja arendusi täis plaane järgmiseks aastaks! Peale GiTGuD turniiri korraldamist toimusid noortekeskustes lähtuvalt kaasatud vabatahtlikutele, noorsootöötajate initsiatiivile veel töötubasid ja ühisüritusi. Ühisüritused toimusid pigem e-noorsootöö vormis, kuna aasta lõpp tõi täiendavaid piiranguid meie töökorraldusse ning ka noored osalesid noortekeskuste töös kodust Interneti vahendusel. Samuti toimusid mõned noorte omaalgatuslikud turniiripäevad, mis ilmselt olid inspireeritud e-spordi turniirist, kuid korraldatud täielikult noorte poolt. „E-noorsootöö võimekuse arendamine noorte heaks“ projekti raames lõid koostöö Tallinna noortekeskused: Põhja- Tallinna Noortekeskus, Kesklinna Noortekeskus, Lasnamäe Noortekeskus, Kristiine Noortekeskus, Valdeku Noortekeskus, Haabersti Noortekeskus ja Mustamäe Avatud Noortekeskus. Projektikonkurssi "Noorte heaks" eesmärk on tõhustada noortevaldkonna koostööd, et vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele. 2021. aastal on projektikonkursi fookus vajadustest lähtuvalt Covid-19 kriisi mõjude leevendamine, seades esile noorte vaimse tervise, üldpädevuste arendamise ja digitaliseerumisega seotud teemad. Noorte heaks projektifondi rahastab Haridus- ja Noorteamet.