"Ruum Karbist Väljas"

jaanuar-oktoober 2023Projekti “Ruum karbist väljas” keskseteks teemadeks on tänavakunst ja vaimne tervis. Eesmärgiks oli tutvustada noortele erinevaid kunstilisi eneseväljendusi (tänavakunst, savi, muusika ja kunstiteraapia) ja näidata, kuidas kasutada kunsti oma vaimse tervise toetamiseks. Üheks eesmärgist oli ka informeerida noori, kuidas luua legaalselt ning mõtestatut tänavakunsti, ja anda kvaliteetse kunsti loomiseks vajalikke kunstialaseid teadmisi.

Projekti oli oodatud osalema kõik erineva kultuurilise taustaga Tallinna noored vanusevahemikus 14-18. Kuid tegelikkus oli teine, nimelt oli projektist huvitatud osa võtma ka noor, kes oli pärit Narvast. Sellest tulenevalt otsustasime, et ei piirdu vaid Tallinna noortega. Kaasasime projekti nii eelneva kunstikogemusega kui ilma kunstikogemuseta noori. Eelnev kunstikogemus ei oma projektiga liitumisel tähtsust, sest noored said kunsti teadmisi ning võimalusi eneseväljenduseks. Projekti käigus osalesid noored kohtumistes , kus nad omandasid teoreetilisi teadmisi kunstist ning said teadmisi legaalsest tänavakunstist.


Projekti raames toimub 3 erineva suunitlusega laagrit:

• Veebruar-märts (27.02-03.03) viie päevane kunstilaager, kus osalejad tutvusd kunsti- ja muusikateraapiaga. Lisaks tutvusid noored erinevate kunsti kompositsioonidega. Laagri raames tutvustati noortele ka Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programme. Laagri lõpus räägiti tänavakunstist ning külas käis tänavakunstnik Andrei Kedrin.

• Aprillis (14.04-16.04) toimus kolme päevane tänavakunsti laager. Selle raames tutvusid noored tänavakunsti ajalooga. Lisaks said nad ka kavandeid teha ning Andrei Kedrini juhendamisel käidi Tallinnas legaalse graffitiseina juures projekti logo tegemas.

• Viimane laager toimus juunis (27.06-29.06.), mis keskendus üritusekorraldusele.


Maikuu jooksul toimus projekti raames koostöös Põhja-Tallinna Valitusega tänavakunstikampaania. Seekordse kampaania kategooriad olid: vaimne tervis, vabalooming ning profikategooria. Selle tulemusena valmisid 4 tööd linnaosa eri piirkondades. Profikategooria oli koostöös Soo 4 kinnistu omanikuga, kuhu oli võimalik profi kuntsnikel luua suuremõõtmeline töö.


12. augustil korraldasime heategevusliku kogukonna “ Ela ja loo” ürituse Telliskivis. Kus projekti osalegad läbi viisid erinevaid töötubasid lähtudes saadetud projekti jooksul teadmistest. Tegevused olid järgmised: kunstiteraapiline tegevus, savist meisterdamine, riidest kottidele joonistamine. Üritus toimus koostöös Pesaleidja varjupaikaga ja Peaasi organisatsiooniga.


09. septembril oli viimane kohtumine noortega. Veetsime aega Rakett 69 teadusstuudios ning panime seal proovile meie teadmised ning loogilise mõtlemise. Pärast seda läksime Lasnamäe noortekeskusesse, kus tegime koos süüa ja oli oluline osa - reflektsioon. Reflekteerisime meie tehtud projekti, jagasime mõtteid. Rääkisime, mis on noortepass, miks see on vajalik ja mis kasu sellest. Noored proovisid seda ise täita ja hiljem saatsid meile, et saaksime kontrollida kas kõik on õigesti tehtud. Peale seda jagasime oma tagasisidet noortele.


Projekt toimus samaaegselt nii eesti-, kui ka vene keeles ja vahepeal inglise keeles, mille tõttu noored said suurepärase võimaluse arendada enda keeleoskusi ja tutvuda teist keelt kõnelevate noorte kultuuriga.


Oluline on märkida, et korraldusmeeskonda kuulusid kaks Põhja-Tallinna noortekeskuse töötajat ja 5 noort 18+, kes ise näitasid soovi aidata. Aktiivsed noored aitasid projekti kirjutada ja läbi viia.


Ruum karbist väljas on noorteprojekt, mis on loodud Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis ja rahastatud Euroopa Komisjoni poolt.