Põhja- Tallinna tegevused “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” programmi raames

Jaanuar 2018 - August 2019Programmi tutvustus

Põhja- Tallinna Noortekeskuse väljatöötatud tegevused “Noortekeskuse prooviruumi kaasajastamine ja sportimisvõimaluste parendamine” ja antud tegevuse jätk nimetusega “Noortekeskuse prooviruumi ja aktiivse eluviisi programm” ning “Sotsiaalset ettevõtlikust toetavate tegevuste programm” on korraldatud KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.

Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati kaheaastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi tegevused kestavad 2019. aasta suve lõpuni. Koostöögrupi peamised tegevused on olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu, mille tulemusena on rohkem Mustamäe noori kaasatud noorsootöösse.


Programmi esimene aasta

2018. aasta jaanuaris alustati Põhja- Tallinna Noortekeskuse tegevusega “Noortekeskuse prooviruumi kaasajastamine ja sportimisvõimaluste parendamine”. Tegevuse eesmärgiks on pakkuda 7- 26. aastastele noortele võimalusi osaleda erinevates töötubades ja tegevustes noortekeskuses, mis toetavad noore inimese füüsilist aktiivsust ja loomingulisust. Programmi raames kaasajastatakse prooviruum, mida saavad kasutada muusikahuvilised noored. Noortekeskuse saali täiendatakse teisaldatava ja kaasajastatud spordi-inventariga. Selleks, et välistada tõrjutus noorte tekkimist oleme suunanud oma tegevused võimalikult laiale sihtgrupile, et noored saavad tasuta harrastada muusikaga ja spordiga tegelemist. Noortekeskuse prooviruum on täiendatud kaasaegse tehnikaga ning saab kasutada instrumente nagu näiteks trummid, elektrikitarr, basskitarr, klassikaline kitarr, süntesaator, helisalvestustehnika ja eksootilised pillid nagu näiteks džembed. Prooviruumis tegutseb kord nädalas ka muusikajuhendaja, kelle ülesandeks on noori õpetada ja toetada muusika loomise ja õppimisega. Muusikajuhendaja saavad noored muusikat õppida, instrumente proovida, tutvuda helitehnikaga või koguni moodustada bände ja õppida lugusid bändina esitama. Spordi poole pealt on noortekeskuse suurde saali paigaldatud ronimissein, mille maksimum kõrgus on 5m, lisaks jalgpalliväravad, poksinukk ning jõusaal koos multifunktsionaalse trenažööriga ja lõuatõmbe kangiga, ning lisaks muud treeningvahendid nagu näiteks bosu, hüppenöörid, hantlid, raskuspallid, erinevad raskused, pallimängude vahendid jne.

Tegevuse raames saavad noored osaleda nii noorsootöötajate poolt korraldatud töötubades – jõutreeningud jõusaalis ja ronimisseina treeningud ning muusikaklubi tundides, mida juhendab muusikaõpetaja. Projekti esimesel perioodil juhendas muusikaklubi tunde Kaspar Tambur ning sporditreeninguid viisid läbi koordinaator Richard Leht ja noortekeskuse noorsootöötajad Valeri Klepikov ja Mihhail Lazarev.

Lisaks juhendatud treeningutele ja töötubadele saavad noored kasutada broneerimisüsteemi alusel tasuta nii jõusaali kui ka prooviruumi noortekeskuse tööaegaegadel E-R kell 14:00-19:30.

Programmi raames korraldatakse ka väljundüritusi nii spordi kui ka muusika valdkonnas. Üritused on inspireeritud noorte ideedest ja soovidest, mis projekti tegevuse käigus on esile tõusnud. Tegevuste käigus tahame suurendada koostööd ka teiste koostöögruppi kuuluvate linnaosadega ja nende noortega. Üritusi toimub programmi jooksul vähemalt 12.


Programm alustas ooma tegevustega veebruaris, kus koos noortega ja Põhja- Tallinna Noortekeskuse ressurssidega koristasime prooviruumi ning paigaldasime uued helikindlad seinad ehk toimus “Prooviruumi talgud”. Märtsikuus toimunud ürituse “Bändiruumi kaunistamine” eesmärgiks otsustasime noortega võtta prooviruumi kaunistamise ja kujundamise, kuna prooviruum oli selleks ajaks juba saanud uued seinad, muusikainstrumendid ja tehnika. 29.03.2018 avasime ametlikult Põhja- Tallinna Noortekeskuse kaasajastatud prooviruumi ja tegevused bändikas said igapäevaselt alustada. Aprillikuus jõudis noortekeskusesse ka multifunktsionaalne treening-keskus ehk avasime uksed noortekeskuse jõusaali. Antud ürituse raames käis kohal ka personaaltreener, kes õpetas noortele, kuidas treeningkeskust üldse kasutada ja mida saab seal treenida. Lisaks treeningkeskusele täienesid noortekeskuse spordi-inventar ka jalgpalliväravate, poksinukuga ja pallimängu vahenditega. Maikuus otsustasime koostööüritusena korraldada Mustamäe “Ellujääjate” programmiga ühiselt PayBox 2018 ürituse. Tänu noorte kasvanud huvile enesekaitse osas korraldati juunikuu alguses koolitus “Enesekaitse (Krav-maga)”, mis oli väga füüsiline ja põnev. Juunikuus jõudis meieni lõpuks ka Ronimissein, kus alustasime treeningute ja töötubade läbiviimisega. Suvel, juulikuus korraldasime kaks üritust koostöös Mustamäe Avatud Noortekeskuse “Ellujääjate” programmiga: “Ranna treening” ja “Bändide lahing”. Lisaks toimus juulikuus avatud õhus, see tähendab Stroomi rannas sportlikud üritused “YogaFunc treening” ja ” Slackline töötuba” ning muusikaüritustena “DJ- töötuba koos Sander Mölderiga” ja ” Ranna muusika” Kaspar Tamburi juhendamisel. Augustikuu alguses otsustasime korraldada ka ürituse “Noorteka suvine spordipäev” kus noored said ronida Ronimisseinal, Kore võitluskunste ja ennast proovile panna Jõusaali Challengites. Tuleb tõdeda, et Challengid osutusid väga populaarseks ja põnevaks tegevuseks antud üritusel! Septembrikuus ühendasime taaskord jõud Mustamäe Avatud Noortekeskuse “Ellujääjate” programmiga, et korraldada “Noorte trennipäev”. Käesoleva aasta tegevused lõpetab samuti ühisüritus Mustamäe Avatud Noortekeskusega 5. oktoobril “Noorte muusikafest”.


Programmi teine aasta

2018. aasta oktoobis alustab Põhja- Tallinna tegevustena kaks erinevat programmi. Nendest esimene on eelmisel aastal alustatud programmi jätk, kus arendame edasi noortekeksuse prooviruumi võimalusi ning tahame kaasata noored programmi korraldusgruppi, kus noored saavad väljatöötada aktiivset eluviisi toetavad tegevused või üritused. Teise tegevusena alustame “Sotsiaalset ettevõtlikust toetavate tegevuste programmiga”, mille raames kaasatakse 40 noort koolitusteprogrammi, kus noored kujundavad grupitööna välja oma ideed ning õpivad vajalikke teadmisi ja kogemusi, et ka oma projektid ellu viia.

Mõlemad programmid toimuvad perioodil oktoober 2018- august 2019.


2018. aasta oktoobrikuus algava “Noortekeskuse prooviruumi ja aktiivse eluviisi programmi” tegevuste eesmärgiks on pakkuda noortele võimalusi osaleda erinevates töötubades ja tegevustes noortekeskuses või sellest väljaspool, mis toetavad noore inimese füüsilist aktiivsust ja loomingulisust. Programmi muudab eriliseks see, et projekti koordinaatorite tööga luuakse 20 noorest koosnev korraldusgrupp, kes planeerib, arendab ja korraldab noortekeskuse prooviruumi ja aktiivset eluviisi toetavate tegevuste programmi. Lisaks sellele toome kahe koordinaatori töö ka majast väljapoole, et kaasata efektiivsemalt noorsootööst seni kõrvale jäänud noori programmi tegevuste abil noorsootöösse. See tähendab eelkõige ürituste, töötubade või tegevuste korraldamist koos noortega ka majast väljaspool. Koostöös programmi kaasatud noorte korraldusgrupiga laiendatakse noortekeskuse prooviruumi tegevusi instrumentide ja tehnika poolest, et toetada noorte reaalseid vajadusi. Kui hetkel on noored asunud prooviruumi kasutama, siis on väljakujunenud uued vajadused muusikainstrumentide ning ruumi salvestusvõimaluste poolest. Prooviruumi tööd toetab lisaks muusika koordinaatorile ka muusikajuhendaja, kes jätkab muusikaklubi tundide läbiviimist ning osaleb muusikaalaste ürituste korraldamises. Sarnaselt prooviruumi tegevustele osalevad noorte korraldusgrupp ka spordi ja aktiivset eluviisi toetavate tegevuste väljatöötamises, et toetada Põhja- Tallinna piirkonnas lähtuvalt noorte huvidele kaasajastatud võimaluste kättesaamist ning osalemist noorsootöös. Jõusaali, ronimisseina ja treeningtundides osalenud noorte tagasiside alusel näeme, et noored tahavad olla rohkem kaasatud tegevuste planeerimises ja otsuste langetamises. Lähtuvalt sellele luuakse aktiivset eluviisi toetavate tegevuste programm, mida koostöös kahe täiskohaga koordinaatoriga planeerivad ja teostavad noored ise. Programmi tegevused peavad olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile ja peavad olema tasuta, et välistada tõrjutud noorte tekkimist. Aktiivset eluviisi toetava programmi jäävad korraldama kaks koordinaatorit, kes tegutsevad noorte korraldusgrupi toetajana, korraldavad programmi tegevust ning töötavad ka väljaspool noortekeskust tänaval ja sotsiaalmeedia vahendusel, et linnaosa piires kaardistada tänaval tegevuseta või eesmärgita vaba aega veetvate noorte peamised asukohad ning suunavad ja kaasavad antud programmi tegevustesse. Välitöö maht ja osakaal sõltub aastaaegadest – talvel vähem ja suvel rohkem. Muusika ja aktiivset eluviisi toetava programmi osaks on ka ürituste ja/või töötubada korraldamine noortekeskuses või sellest väljaspool. Soetatavad vahendid on teisaldatavad ning suvisel ajal toimuvad üritused ja tegevused ka väljaspool noortekeskust ning koostöös teiste linnaosadega. Muusika ja aktiivse eluviisi programmi tegevustesse on oodatud noored vanuses 7- 26. aastat ning on kõigile osalejatele tasuta.


Sotsiaalset ettevõtlikust toetavate tegevuste programm” toetab noorte ettevõtlikust ning on suunatud noortele vanuses 15.-19. aastat. Programmi kaasatakse 40 noort ning tegevuste käigus koolitatakse programmis osalevaid noori projektikirjutamises ja meeskonnatöö oskustes. Kohtumised toimuvad lähtuvalt programmi koordinaatori ja koolitaja koostatud koolituskavale vähemalt kahel korral kuus. Noortegruppide juhendajate abiga loovad noored meeskonnas oma ideedest projektid, mis toetavad sotsiaalse ettevõtlikuse ideed ning on avatud kõigile. Koolitusprogrammi läbides otsivad noored juhendajate abiga oma projektide elluviimiseks võimalikud sponsorid, partnerid või rahastajad.

Vajadusel korraldatakse koolituseprogramm osalevatele noortele nii eesti kui ka vene keeles.

Programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.


Teenusedisain

“Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” tegevuste raames on algatatud ka Tallinna noortekeskuste teenustedisaini kujundamisega. Selle raames oleme analüüsinud Põhja- Tallinna Noortekeksuses pakutavaid tegevusi ja leidnud, et noortekeskuse avatud osa ei ole piisavalt kaasaegne ja ei suuda toetada tegevuseta noortekeskuses aega veetvate noorte massi. Teenusedisaini protsessi käigus oleme kujundanud välja uue avatud osa tegevuse, milleks on “Fotograafia teemapaketid”.

Tegemist on tegevusega, kus noored saavad kaasatud fotograafia valdkonna maailmaga ehk loodud fotopaketid sisaldavad erinevaid ülesandeid, mille täitmiseks antakse noorele vajalikud vahendid ning kirjeldused, õpetused ja näidised. Fotopakettide kaudu saab noor lähtuvalt ülesande stiilile või suunale enda loomingulisust väljendada ning omandada seejuures kasulikke oskusi nii fotograafia valdkonnas, tehnilistes oskustes kui ka sotsialiseerumise protsessides ja grupiülesannete täitmises. Fotopaketid sisaldavad juhendeid, ehk ei nõua nii juhendajatelt kui ka tegevuses osavõtvatelt noortelt olulisi eelteadmisi. Fotopakette on võimalik täita nii siseruumides kui ka väljaspool noortekeskust.

“Fotograafia teemapakette” katsetame esimest korda 10. oktoobril kell 18:00 noortekeskuse avatud osas.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.


Tegevuste koordinaatorid ja juhendajad:

“Noortekeskuse prooviruumi kaasajastamine ja sportimisvõimaluste parendamine” koordinaatorid: Maris Pošlin ja Richard Leht (kuni juuni 2018), muusikajuhendaja: Kaspar Tambur.

“Noortekeskuse prooviruumi ja aktiivse eluviisi programm” koordinaatorid: Merilin Ülem ja Andrejs Rusinovskis, muusikajuhendaja: Kaspar Tambur

“Sotsiaalset ettevõtlikust toetavate tegevuste programm” koordinaator: Maarja Tamm, noortekgruppide juhendajad: Keidy Tiitso ja Andrejs Rusinovskis.