Õppeaia projekt "Kopliaed"

Suvi - sügis 2021Õppeaed „Kopliaed“ on loodud, et noortekeskusest külastavad noored vanuses 7-26 aastat, saaksid laiendada teadmisi aiandusest ning proovida oma käega istutada taimi ja juurvilju, rohida ja hiljem kasutada neid söögitegemiseks. Oluline on õppimise protsess – saada teadmisi selle kohta, missuguseid maitsetaimi ja juurvilju on mõistlik Eesti tingimustes kasvatada, millal tuleb seemned mulda panna, kui tihti kasta ja rohida, ning millal on maitsetaimed ja juurviljad valmis. Õppeaiaga käsikäes toimetab noortekeskuses kokanduse huviring, kus saavad noored kohalikke produkte toiduks kasutada. Tunneme, et see on vajalik, sest kogemus on näidanud noorte teadmatust söögi osas ja ebatervislike toitumiharjumuste kasvu. Samuti soovime kasvata noortes vastutustundlikku käitumist ja oma keskkonna teadvustamist (sh prügi koristus, keskkonnateadlikkus) ning tervislike eluviiside austamist.


Lisaks ootame õppeaeda toimetama kohalikke elanikke, kes koostöös noortega saavad aeda kujundada. Loodame niimoodi siduda erinevaid generatsioone ja luua puutepunkti inimeste vahel, kes muidu omavahel kokku ei saa ja tihtipeale eelarvamusi omavad. Meie jaoks on oluline, et kohalik kogukond näeks noortekeskust külastavates noortes positiivset mõju.Alates 2020. aastast eraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet rahalisi vahendeid Tallinna linna ametiasutustele ja nende hallatavate asutustele õppeaedade rajamiseks ja arendamiseks.