Noortekeskuse tegevusi toetav projekt “Aktiivne Noortekeskus”

August 2020Noortekeskuse tegevusi toetav projekt “Aktiivne Noortekeskus” on suunatud vajaduspõhisele noortekeskuste põhitegevuste toetamisele ning avatud noorsootöö teenuse pakkumisele kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil. Projekti raames Põhja-Tallinna Noortekeskus on soetanud endale mitmeid vahendeid, mida saab kasutada noortekeskuse igapäevases töös nii sise- kui ka välistingimustes ning muutes noortekeskuses pakutavaid võimalusi noorte jaoks rohkem atraktiivsemaks. Soetatud vahendite hulgas on 2 GoPro kaamerat koos pea- ja kiivrikinnitustega, 2 kaasaskantavat kõlarit, palju uusi laua- ja õuemänge, uus mobiilne võrgukomplekt erinevate spordimängudele nagu tennis, võrkpall ja sulgpall, kaasaskantavad lauad ja toolid, taimede kasvatuse varustus ning spetsiaalsed seinad, mille peal noored saavad praktiseerida tänavakunsti. Samuti noortekeskusel on uus ja mugavam Pop UP telk, mille saab kasutada selleks, et viia läbi tegevusi Põhja-Tallinna erinevates paikades muutes noorsotööd rohkem kättesaadavaks noortele nende elukohas ning aidata levitada noortekeskuses pakutavaid võimalusi laiemalt.


Projekti rahastab Haridus- ja Noorteamet.