Meeskonnatöö pakett

Iga päev noored veedavad aega kõik koos erinevates eluvaldkondades ja üks suurem neist on kool.Sellest tingituna võivad tekkida konfliktid, arusaamatused meeskonnas, suutmatus kuulda ja kuulata, oma arvamust avaldada ja üldiselt meeskonnas töötada. Meeskonnatöö pakett ongi loodud, et aidata noortel aru saada "meeskonnatöö" mõistest, parandada teadmisi ja oskusi, ennast väljendada ja oma emotsioonidega toime tulla.


Õpiväljundid (märksõnadega): Meeskonnatöö, loovus, suhtlemise ja kuulamise oskused, kiirus, tähelepanu, paindlikkus, julgus.

Sihtrühm: 4. – 11. klass

Töökeel: eesti, vene ja inglise keel

Toimumise koht ja aeg: Toimumiskoht ja aeg kokkuleppelised. Meeskonna tegevuste pakett nõuab rohkem ruumi füüsiliste tegevuste jaoks ja suhtlemist meeskonnaliikmete vahel ning nende eesmärgiks on terve meeskonna võit.

Soovitatav kestus: 2 akadeemilist tundi (2×45 min)

Paketi tasu: tasuta