Ukraina noorte lõimumisprojekt
"ESTina"

aprill-juuni 2023ESTina eesmärk oli edendada Ukraina ja Eesti noorte omavahelist läbisaamist, mõistmist ning panna noori tundma ennast enesekindlamana ja võimekamana. Üheks eesmärgiks oli ka eesti keele, kultuuri ja looduse tutvustamine. ESTina eesmärkide saavutamiseks lõime lõimumist soodustava keskkonna, inspireerisime ja tutvustasime Eesti kultuuri erinevaid tahke ning keskendusime noorte omaalgatuslike tegevuste loomisele.


Projekti olid oodatud osalema nii Eesti kui ka Ukraina noored vanusevahemikus 12-17 aastat, kelle elukohaks on Tallinn. Projektis osalev noortegrupp kaasati 6 päeva pikkusesse programmi. Kohtumised toimusid kolmes jaos (üks kord aprillis, kaks korda mais). Kõik tegevused toimusid eesti keeles. Projektis osales samuti noortekeskuse vabatahtlik, kes oli Ukrainast pärit ja kes oli vajadusel noortele abiks tõlkimisel ja tegevuste läbiviimisel.


Esimesel kohtumisel tutvustati noortele lähemalt noortekeskust ja keskuses toimuvaid tegevusi ning üritusi. Hiljem võtsid noored osa Tallinna Vanalinna ekskursioonist, et tutvuda lähemalt Eesti kultuuri ja ajalooga. Teistel päevadel külastati Eesti loodus- ja ajaloo muuseumit ning Elistvere loomaparki. Tegevuste eesmärk oli noortele tutvustada Eesti loodust, aga ka anda võimalus keeleõppele. Kuna eesti keeles suhtlemine oli Ukraina noortele keeruline, organiseerisime erinevaid keeleõpet soodustavaid mänge, mis julgustasid noori üksteisega suhtlema eesti keeles.


Projekti käigus tutvustati noortele omaalgatuslike ideede põhimõtteid ning korraldati ühine ideerünnak, kus kõik noored panid kirja oma ideed/mõtted, mida projekti käigus või pärast projekti veel teha.


Üheskoos valiti välja kolm erinevat ideed, mille planeerimisest võttis kogu noortegrupp osa. Väljavalitud omaalgatuslikud tegevused olid maleturniir, projekti logo loomine ja suvealguse fun, kuhu olid oodatud kõik noortekeskuses olevad noored. Plaan oli mängida erinevaid õuemänge ja korraldada WildEst turniir ning valmistada burgereid.


Projekti logoga tahtsid noored edasi anda projekti tähenduse, mistõttu arutleti logo loomisel väga palju kujundusest ning tehti visandeid. Lõpptulemusena valmis ESTina logo, kus oli ära toodud Eesti ja Ukraina lipu värvid. Hiljem otsustasid kõik projekti logo maalida riidest kottidele, et kõikidele jääks antud projektist mõni mälestus.


Suvealguse üritus toimus pärast projekti tegevuste lõppu 06. juunil. Antud üritus andis samuti Ukraina ja Eesti noortel võimaluse omavahel paremini tuttavaks saada ning eesti keelt praktiseerida.


Omaalgatuslike projektis osalesid ka osad noormehed, kes harrastavad ka ekstreemsporti. Need noormehed soovisid omaalgatusliku projekti teel leida võimalusi noortekeskuses olevaid tõukerattaid uuendada. Selleks nägime, et saame tegevust samuti toetada projekti rahastuse kaudu, kuid selleks, et nad tõelist projekti kogemust saaksid, palus projekti juht neil ka ära täita noortekeskuses kehtiv omaalgatusliku projektivorm ning peale seda vaadati ühiselt, milliseid tõukerattaid soetada, pidades meeles, et need ikka ka kestaksid mõne aja.


Antud projekt andis Ukraina ja Eesti noortele võimaluse omavahel paremini tuttavaks saada, eesti keelt praktiseerida ja õppida lähemalt Eesti kultuuri ja looduse kohta.


Projekti rahastas Tallinna Haridusamet.