Meie Kodukord

PÕHJA- TALLINNA NOORTEKESKUSE SISEKORD

Noortekeskus pakub noortele vanuses 7-26 aastat võimalusi vaba aja sisukaks veetmiseks – kasutada noortekeskuse teenuseid ja vahendeid, osaleda üritustel ja huviringide töös.

Noortekeskuse noorsootöötajad on valmis Sind abistama kui Sul on mõni mure või probleem või hoopis mõni äge idee, mida sooviksid kuidagi ellu viia! Ole meie juures avatud ja julge! :)

Hoia kinni kokkulepetest noortekeskuses ja ole meile teretulnud!

 • Iga noor on kohustatud noortekeskusesse saabudes kirja panema registreerimislehele oma ees- ja perekonnanime ning muud andmed.

Andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 01.10.2014 määruse nr 21 «Noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste noorsootöö programmide korraldamine» §7 järgi. Andmeid jagatakse kolmandate isikutega lähtuvalt Tallinna Linnavolikogu 01.10.2014 määruse nr 21 «Noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste noorsootöö programmide korraldamine» §8 ja §9 punktidele 3.

 • Austa noortekeskuse ruumide korrashoidu ja hoia enda järgi puhtust nii noortekeskuses kui ka selle territooriumil!

 • Noorsootöötaja nõusolekul ja oma soovi korral mängida noortekeskuse avatud osas oma muusikat. Heli tugevust reguleerib noortekeskuse töötaja.

 • Noorsootöötajate ning noortekeskust külastavate noorte nõusolekul ja noortekeskuse igapäeva elu häirimatult teostada videosalvestust või foto jäädvustust.

 • Kui märkad midagi ebatavalist või ohtlikku (tulekahju, uputus, külastajate veider käitumine), siis teavita sellest viivitamatult noorsootöötajat. Mitte püüda iseseisvalt probleemi lahendada!

 • Noortekeskuses on lubatud söömine ainult köögis. Köögi kasutamiseks tuleb end kirja panna, mis tähendab köögi korrashoiu eest vastutamist! Köögi korrashoiu ja nimekirja registreerimist jälgib noorsootöötaja.

 • Köögis tuleb peale söömist või joomist oma nõud ise ära pesta! Viibides köögis arvesta ka sellega, et kapis olevad toidud võivad olla kellegi omad!

 • Noorsootöötajate avatud osa töölaud, kontoris ja IT- klassis asuvad töötajate töölauad on koos arvutitega mõeldud kasutamiseks noortekeskuse töötajate poolt!

 • Kõik mured ja probleemid lahendatakse viisakalt ning üksteist kuulates. Vajadusel sekkub osapoolte vahel tekkinud eriarvamuste lahendamisse noortekeskuse töötaja!

 • Kokkulepetest üle astumise korral on noortekeskuse töötajatel õigus noorele määrata kerge trahv (nt. kätekõverdused, kükid, seletuskiri, indivuduaaltund), ajutine noortekeskuse külastamise keeld (BAN), võtta ühendust noore vanematega või vajadusel pöörduda politseisse. Külastamise keelu eemaldamiseks peab noor osalema noortekeskuse töötajaga individuaaltunnis.

  Ole hoolas ja hoia noortekeskuse vara!

 • Kasuta noortekeskuse vara ja esemeid korralikult ja sihipäraselt, et ka pärast Sind saavad teised samu esemeid ja vahendeid kasutada!

 • Aseta kasutatud esemed või vara peale kasutamist omale kohale tagasi, selle hulgas ka x-boxi mängud ja lauamängud!

 • Kui Sa rikkusid või tegid mingi noortekeskuse eseme katki, oled kohustatud selle eest vastutuse võtma ning teavitama juhtunust koheselt noorsootöötajat! Kokkuleppe alusel tuleb katki läinud ese analoogsega asendada või leida muu lahendus.

Hoia oma isiklikel asjadel silm peal, sest noortekeskus ei vastuta Sinu isiklike asjade eest!

 • Noortekeskuses viibides vastutad Sa ise oma isiklike asjade eest nagu näiteks telefon, riided, selja- või käekotid, võtmed, dokumendid jne!

 • Vajadusel võid anda isiklikud asjad noorsootöötaja kätte hoiule. Pea meeles neid ise tagasi küsida ning õigeaegselt kaasa võtta!

 • Leitud võõrad esemed/asjad anna üle noortekeskuse töötajale!

 • Noortekeskus taunib vargaid, varastamist ning teiste asjade lõhkumist!

Viisakas käitumine ja sõbralikkus on võti uute sõprade leidmiseks!

 • Ole viisakas ja sõbralik teiste noortekeskuse külastajate ja seal töötava personali suhtes!

 • Hoidu füüsilisest ja vaimsest vägivallast või haiget tegemisest teistele!

 • Palume noortekeskuses järgida reegleid ja norme ning austada avaliku ruumi käitumistavasid.

 • Pea meeles, et noorsootöötaja jälgib kokkulepetest kinnipidamist ehk tema sõna on seaduseks!

Ropendamine jäta ukse taha, sest on paremaid viise ennast väljendada!

 • Noortekeskuses jäta ropendamine ja solvavad või õelad väljendid ukse taha!

 • Esita endale väljakutse ja proovi end väljendada ropendamise asemel loominguliselt!

Väärtusta oma tervist! Suitsetamine, e-sigaretid, alkohol ja narkootilised ained on noortekeskuses KEELATUD!

 • Noortekeskuse siseruumides ning seda ümbritseval territooriumil (sh. ka Kopli Ametikooli alal) ei ole lubatud suitsetamine ja e-sigaretid!

 • Noortekeskuse siseruumides ning seda ümbritseval territooriumil ei ole lubatud tegeleda keelatud ainete vahetamisega – sh. Alkohol, suitsud, e-sigaretid, narkootilised ained.

 • Noortekeskuses ei tohi tarbida ega kaasa tuua alkoholi, uimasteid või külastada noortekeskust nende ainete mõju all.

 • Joobe tuvastamise või keelatud ainete leidmise korral on noortekeskuse töötajatel õigus võtta ühendust noore lapsevanematega, saata noor noortekeskusest välja või teavitada juhtunust politseid.