Koolidele suunatud noorsootöö paketid (ehk koolipaketid) on suurepärane võimalus luua koostööd koolide ja noortekeskuse vahel. Meil on mitmeid pakette erinevaga sisuga, mis sobivad noorte erinevate teadmiste ja oskuste omandamiseks või arendamiseks sõbralikkus ja vabas keskkonnas. Koolipaketid on üsna paindlikud, mille tõttu neid on võimalik korraldada noortekeskuses, koolis või mujal! Koolipakettide toimumisajad on kokkuleppelised.

Kui olete huvitatud paketti läbiviimisest või soovite rohkem informatsiooni, siis kirjutage meie noorsootöötajale Vladislav Smirnovile: Vladislav.Smirnov@ptnk.ee

 

Töövalmiduse tõstmise pakett

Õpilaste ees on väga palju erinevaid võimalusi, mille kohta noored tihti ei tea või ei oma piisavaid teadmisi. Just selle tõttu oli loodud Töövalmiduse tõstmise pakett, mille eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust töömaailmast, nendest võimalustest ja õigustest ning mis on nende jaoks parim viis siseneda töömaailma. Paketti raames noored saavad teadmisi CV koostamisest, töövestluseks ettevalmistamiseks ja selle läbimisest, tööotsimise võimalustest ning milline töö võiks sobida just neile.
Õpiväljundid (märksõnadega): CV koostamise oskus, infograafiline CV, ülekantavad oskused, digitaalne jalajälg, eneseväljendus ja esinemise oskus
Sihtrühm: 7. – 10. klass
Töökeel: eesti- ja vene keel
Toimumisaeg ja koht:
Kokkuleppelised
Soovitatav kestus: 2 akadeemilist tundi (2×45 min)
Paketi tasu: tasuta

Vaimne tervis, stress, emotsioonid ja hoolivus

Iga päev noored puutuvad kokku erinevate olukordadega, mis võivad tekitada stressi, pingeid, erinevat tüüpi emotsioone ning tihti noored ei tunne kuidas nendega toime tulla. Vaimse tervise pakett ongi loodud, et aidata noortel tundma õppida oma piire, kuidas on võimalik enda negatiivseid emotsioone toime tulla ning miks on vaja näidata hoolivust nii iseenda kui ka teiste suhtes.
Õpiväljundid (märksõnadega): Hoolivus, emotsioonide tasakaal, abistamisvõtted, abistamise valmidus, stressiga toimetulek, eneseabistamise oskused.
Sihtrühm: 4. – 12. klass
Töökeel: eesti, vene ja inglise keel
Toimumise koht ja aeg: Toimumiskoht ja aeg kokkuleppelised.
Soovitatav kestus: 2 akadeemilist tundi (2×45 min)
Paketi tasu: tasuta

Seksuaaltervise pakett

Seksuaaltervise paketis käsitletakse teemasid, mis on noortele vajalikud ja olulised. Pakett on mõeldud klassidele 5-7, kus arutame õpilastega identiteedist, keha arengust ning seksist jpm. Kohtumised on üles ehitatud maailmakohviku stiilis, kus noored ise arutavad teatud teemade kohta ning seejärel toimub ühine arutelu. Teisel kohtumisel arutame noortega suhetest ja armastusest. Tegevuse toetavaks tegevuseks ka mängulisus, müütide kummutamine, avatud arutelud noortega.
Õpiväljundid (märksõnadega): seksuaaltervis, hügieen, eneseväljendus ja suhtlemisoskused
Sihtrühm: 5. – 7. klass
Töökeel: eesti keel
Toimumise koht ja aeg: Kokkuleppelised. Soovitatav kohtumiste arv perioodi jooksul 2 akadeemilist tundi (2x 45 min)
Kohtumiste arv ja kestus: 2 akadeemilist tundi (2×45 min, soovitatavalt järjest)
Paketi tasu: tasuta