Huvitegevuse nimetus: Fotoklubi “Enne klõpsu”
Tegevuse eesmärk ja kirjeldus: Fotoklubi tegevuste raames anname noortele komplekssed teadmised fotograafiast ja sellega seonduvast. Klubi tegevused on üles ehitatud ideele, et osaleja areneks iga kohtumisega. Igal kohtumisel läbime teatud teema, mis on eelnevalt paika pandud kava põhjal. Alustame algteadmistest – fotograafia põhitõed, kaamerate toimimismehhanismid, edasi liigume süvitsi erinevate teemade juurde – valgus, erinevad fotograafia stiilid, fototehnika. Pidev osalemine tagab hea läbilõike fotograafiast.
Õpiväljundid (märksõnadega): loominguline mõtlemine, tehniliste teadmiste areng, matemaatiliste oskuste täiendamine, üldised kultuurilised teadmised, meeskonnatöö, kriitiline mõtlemine, arvutialased teadmised, keeleliste oskuste arendamine
Sihtrühm: 12-26. aastased noored
Töökeel: eesti ja inglise keel
Toimumisaeg: neljapäeviti kell 16:00 – 18:00
Kuutasu: Tasuta

Related projects