Toimumisaeg: Teisipäeviti 13.00-14.30

Töökeel: eesti ja vene keel
Sihtrühm vanuseliselt: 9+
Lisainfo: info@ptnk.ee või 653 1447
Kõigile tasuta!
 
Registreerimine kohapeal! Kohtade arv piiratud!
Robootika õppeklass, kus noored saavad teadmisi olemasolevatest vahenditest, masinatest, robotitest, arvutitest ja näha erinevaid vigu ja ohtusid erinevates tehnoloogiates.
Related projects