Põhja-Tallinna Noortekeskuse peamised prioriteedid toetuvad Tallinna noorsootöö arengukavale, mille esimeseks tegevussuunaks on mitteformaalne õpe. Allpool anname noortele ülevaate meie noortekeskuse tegevustest, mis on suunatud ka noore astumisele tööturule!

 


 

 

 • PÕHJA- TALLINNA NOORTEKESKUSE PRIORITEEDID 2019. AASTAL

   

  • Tallinna piirkonna noorte vaba aja eesmärgistatud, arendav ja kaasav sisustamine läbi noortekeskuse teenuse osutamise.

  • Ürituste, tegevuste ja projektide organiseerimine lähtudes avatud noorsootöö meetodi põhimõtetele ning huvihariduse korraldamine valdkondades: infotehnoloogia- ja arvutimängud, robootika, fotograafia, muusika, aktiivne liikumine ja kunst.

  • Sotsiaalsete oskuste arendamine ja erikeelsete noorte omavahelise suhtluse ning sallivuse tõstmine. Tegevuste kaudu noorte sõnavara, suhtlemisoskuste ja omavahelise koostöö arendamine.

  • Toetada noorte omaalgatuslikke ideid ning pakkuda noortele võimalust oma ideid ellu viia läbi praktika, huvitegevuse, ürituste ja/või projektide korraldamise. Noorte loovuse, ettevõtlikuse, osaluse, initsiatiivi ja valmiduse tööturule sisenemiseks tõstmine.

  • Koostöövõrgustiku suurendamine.

  • Vabatahtliku töö toetamine ning koostöö hoidmine euroopa vabatahtlikku teenistust läbivate välisvabatahtlikutega Tallinnas ja välisvabatahtliku kaasamine Põhja- Tallinna Noortekeskusesse.