Põhja-Tallinna Noortekeskuse peamised prioriteedid toetuvad Tallinna noorsootöö arengukavale, mille esimeseks tegevussuunaks on mitteformaalne õpe. Allpool anname noortele ülevaate meie noortekeskuse tegevustest, mis on suunatud ka noore astumisele tööturule!

 


 

 

  • OLULISEMAD ARENGUSUUNAD 2017. AASTAL

 

  1. Tallinna piirkonna noorte vaba aja eesmärgistatud ja kasulik sisustamine, ning teadmiste ja silmaringi avardamine läbi mitmekesiste huvitegevuste ja ürituste.
    Mitte formaalse huvihariduse võimaluste pakkumine valdkondades: IT- ja digitaalkunsti , tantsu, muusika, kunsti, täpisteaduste valdkondades.
  2. Koostöövõrgustiku suurendamine.
  3. Põhja- Tallinna Noortekeskuse külastatavuse tõstmine Tallinna piirkonna noorte seas.
  4. Noortekeskuse ruumide ning õueala kasutusvõimaluste edasiarendamine koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja Põhja- Tallinna Linnaosavalitsusega.
  5. Integratsioon – tegevuste kaudu täiendada noorte sõnavara, suhtlemisoskust ja omavahelist meeskonnatööd.
  6. Pakkuda noortele võimalust oma ideid ellu viia läbi praktika, ürituste korraldamise ja projektide kirjutamise.
  7. Tallinna piirkonna noorte kultuuriteadlikkuse ja -osaluse tõstmine laste ja noorte kultuuriaasta raames läbi noorte osaluse toetamise, informatsiooni liikuvuse, koostööpartnerite, projektide ja noortekeskuse huvitegevuse.