Põhja-Tallinna Noortekeskuse peamised prioriteedid toetuvad Tallinna noorsootöö arengukavale, mille esimeseks tegevussuunaks on mitteformaalne õpe. Allpool anname noortele ülevaate meie noortekeskuse tegevustest, mis on suunatud ka noore astumisele tööturule!

 


 

OLULISEMAD ARENGUSUUNAD 2020. AASTAL

 

  • Tallinna piirkonna noorte vaba aja eesmärgistatud, arendav ja kaasav sisustamine läbi noortekeskuse teenuse osutamise.
  • Ürituste, tegevuste ja projektide organiseerimine lähtudes avatud noorsootöö meetodi põhimõtetele ning huvihariduse korraldamine valdkondades: infotehnoloogia- ja arvutimängud (sh. e-sport), fotograafia, muusika, aktiivne liikumine, ekstreemsport ja kunst.
  • Sotsiaalsete oskuste arendamine ja erikeelsete noorte omavahelise suhtluse ning sallivuse tõstmine. Tegevuste kaudu noorte sõnavara, suhtlemisoskuste ja omavahelise koostöö arendamine.
  • Noorte omaalgatuslike ideede toetamine ning võimaluste pakkumine noortele nende ideede elluviimiseks läbi praktiliste tegevuste, huvitegevuse, ürituste ja/või projekti korraldamise.
  • Koostöövõrgustiku suurendamine.
  • Vabatahtliku töö toetamine ning koostöö hoidmine euroopa vabatahtlikku teenistust läbivate välisvabatahtlikutega Tallinnas.