Põhja-Tallinna Noortekeskuse peamised prioriteedid toetuvad Tallinna noorsootöö arengukavale, mille esimeseks tegevussuunaks on mitteformaalne õpe. Allpool anname noortele ülevaate meie noortekeskuse tegevustest, mis on suunatud ka noore astumisele tööturule!

 


 

 

  • OLULISEMAD PRIORITEEDID 2018. AASTAL

 

  • Tallinna piirkonna noorte vaba aja eesmärgistatud ja kasulik sisustamine.
  • Mitteformaalse huvihariduse võimaluste pakkumine valdkondades: IT- ja digitaalkunsti, tantsu, muusika, kunsti, täppisteaduste valdkondades.
  • Põhja- Tallinna Noortekeskuse külastatavuse tõstmine ja erinevate sihtrühmade kaasamine noorsootöösse Tallinna piirkonna noorte seas.
  • Erikeelsete noorte omavahelise suhtluse ja sallivuse tõstmine. Tegevuste kaudu noorte sõnavara, suhtlemisoskuste ning omavahelise koostöö arendamine.
  • Toetada noorte omaalgatuslikke ideid ning pakkuda noortele võimalust oma ideid ellu viia läbi praktika, huvitegevuse, ürituste ja/või projektide korraldamise.
  • Koostöövõrgustiku suurendamine.
  • Rahvusvahelise noorsootöö toetamine – koostöö laiendamine euroopa vabatahtlikku teenistust läbivate välisvabatahtlikutega Tallinnas ning välisvabatahtliku kaasamine Põhja- Tallinna Noortekeskusesse.
  • Noortekeskuse ruumide ning õueala kasutusvõimaluste edasiarendamine koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja Põhja- Tallinna Linnaosavalitsusega.